Impressum

Dane na podstawie § 5 niemieckiej ustawy o mediach telekomunikacyjnych (TMG):

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „HOBBY” PIOTR MATUSZEWSKI

Kontakt

Polska
Kobylarnia nr 20A
86-061 Brzoza
i dane kontaktowe +48 52 3810731
hobby@vitapol.pl

Reprezentowana przez:

Właściciel Piotr Matuszewski

Wpis do rejestru:

Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej

Numer w rejestrze: 26253

Podatek VAT:

Numer NIP: PL 5540469849

Mediacje w sporach

Nie jesteśmy gotowi ani zobowiązani do korzystania z alternatywnych metod rozstrzygania sporów i udziału w postępowaniach prowadzonych przez konsumenckie biura mediacyjne, w których takie metody są stosowane.

Odpowiedzialny zgodnie z § 55 sect. 2 RStV

Piotr Bober
Kobylarnia nr 20A
86-061 Brzoza
piotr.bober(at)happydog.pl

Print page  
Szukaj